• Nieuwsbrief

  01 juni − Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de VVD Zoetermeer, registreer u dan per e-mail voor de maandelijkse nieuwsbrief. Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2014-2018

  19 maart − Download hier het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de VVD Zoetermeer. Lees verder

 • VVD Zoetermeer stemt voor meer ondernemen in de binnenstad

  24 mei − Afgelopen maandag op dinsdag nacht werd in de gemeenteraad gestemd over de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De vraag of het aantal speelautomatenhallen in de stad mag worden uitgebreid leverde veel discussie op. Enkele partijen zijn principieel tegen gokken of vrezen voor eventueel negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving of schuldenproblematiek. De VVD respecteert de zorg van deze partijen. Lees verder

 • Opinie: Per 1 mei afgeschafte VAR wordt nu al node gemist

  03 mei − Opinie: Per 1 mei afgeschafte VAR wordt nu al node gemist Sinds 1 mei is een opdrachtgever van ZZP’ers en andere ondernemers weer volledig aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen. De VAR is afgeschaft en de DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ervoor in de plaats gekomen. De VAR is indertijd ingevoerd om de bureaucratische belemmeringen voor kleine zelfstandigen weg te nemen en te voorkomen dat opdrachtgevers (volledige) betaling van facturen uitstelde omdat ze zekerheid wilde hebben dat de belastingdienst en UWV niet achteraf alsnog (na)heffingen zouden opleggen. In sommige gevallen werd tot 60% ingehouden terwijl tenminste 30% het meeste voorkwam. Inmiddels zijn kleine ondernemers terug bij af, er dreigt weer onvolledige betaling of moeten zij minimaal 30% betalen aan tussenpersonen zoals payrollbedrijven. De fiscale regelgeving belemmert startups en creatieve bedrijven ook vaklui met een eigen bedrijf hebben er nu al veel last van. De hoop, dat het de facto belemmeren van ZZP arbeid cao-vaste dienstverbanden in ere zal herstellen lijkt de bovenhand te voeren. Het beeld ontstaat dat na het voor ondernemers mislukte nieuwe arbeidsrecht wederom stappen terug zijn gezet waar stappen vooruit nodig zijn om werkgelegenheid te behouden. Staatssecretaris Wiebes komt nu met een adviescommissie om de problemen te adresseren, het zal niet gaan meevallen naar ons idee. Lees verder

 • VVD vraagt extra aandacht voor fietsendiefstal

  06 april − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de zorgen omtrent fietsendiefstallen in Zoetermeer. Afgelopen tijd ontving de VVD van verschillende kanten berichten over gestolen fietsen, in het bijzonder over incidenten bij station Zoetermeer Oost. Het bestrijden van diefstal is voor de VVD een topprioriteit. Lees verder

 • VVD vraagt jongeren naar woonwensen

  © Jan Iedema

  05 april − Afgelopen zaterdag heeft de VVD enquêtes afgenomen in het Stadshart van Zoetermeer. Via deze actie doet de VVD onderzoek naar de woonwensen van jongeren. De resultaten gaat de VVD gebruiken bij het kiezen van een locatie voor jongerenwoningen. Lees verder

 • VVD: Samen optrekken naar een mooie toekomst voor de binnenstad!

  04 april − De VVD is blij dat de gemeenteraad van Zoetermeer unaniem akkoord is gegaan met het raadsvoorstel om een startbudget voor de toekomstvisie Dorpsstraat 2030 beschikbaar te maken. Lees verder

 • VVD onderzoek jongerenwoningen in Stadshart

  29 maart − Afgelopen week maakte de VVD bekend een eigen onderzoek te zijn gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een startwoning. Voor dit onderzoek is een enquête breed verspreid en inmiddels al vaak ingevuld. Om nog meer jongeren te bereiken gaat een team VVD-ers op zaterdag 2 april in het Stadshart mondeling enquêtes afnemen. Lees verder

 • VVD start eigen onderzoek naar succesvolle locatie jongerenwoningen

  19 maart − Naar aanleiding van de mogelijke komst van meerdere complexen jongerenwoningen in Zoetermeer is de VVD een onderzoek gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een woning. Door het invullen van een korte enquête kunnen jongeren hun ideeën en wensen over wonen delen. De VVD gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om te kunnen beoordelen of een locatie geschikt is voor de bouw van jongerenwoningen. Lees verder

 • Onderzoek jongerenwoningen

  19 maart − Enige tijd geleden heeft de VVD een enquête uitgeschreven voor een onderzoek naar een succesvolle locatie voor jongerenwoningen. Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen! Binnenkort maken we de resultaten bekend via deze website. Lees verder

 • VVD valt bewoners dek-woningen Buytenweg Vidomes bij

  18 maart − Naar aanleiding van geluiden van bewoners van de dek-woningen in buytenweg nabij het winkelcentrum heeft de VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld om de situatie met Vidomes op te lossen. Omdat de VVD aanjager is van goede samenspraak en communicatie hebben de liberalen ook brieven gestuurd aan de bewoners van de Paul Scholtenrode, Wiardi Beckmanhove, Scarlattirode, Ravelrode en de Saint-Saënsrode om hen te betrekken bij een spoedige oplossing. Lees verder

 • VVD en politie vragen aandacht voor het volgende: Gebruikt u beveiligingscamera’s? Geef het door

  17 maart − De politie roept via sociale media en haar website iedereen die beveiligingscamera’s gebruikt op om dat te melden. Op die manier kan een database gemaakt worden die kan worden ingezet als hulp bij opsporing. VVD-Zoetermeer deed hiervoor in 2013 al een aanzet. Lees verder

 • VVD Enthousiast over mogelijke komst Holland Outlet Mall maar onderzoekskosten moeten omlaag

  15 maart − Gisteravond heeft de Gemeenteraad beeld- en oordeel vormend gesproken over het voorstel van het college om de haalbaarheid van een Holland Outlet Mall in het huidige Woonhart te onderzoeken. De VVD is enthousiast over deze kans voor Zoetermeer en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Lisette Meijer, raadslid VVD: "De komst van een Holland Outlet Mall zien wij als een kans om de binnenstad van Zoetermeer aantrekkelijker te maken, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers!" Lees verder

 • VVD ziet resultaat; méér handhavers op straat

  15 maart − De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders en handhavers in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken. Het aantal toezichthouders is nu weer met 5 uitgebreid, de lokale VVD vindt dit een goede stap op weg naar meer veiligheid in de stad. Lees verder

 • Samenspraak volgens de VVD

  07 maart − De verbinding en interactie tussen inwoners en bestuur vergroten. Dát is volgens de VVD het doel van samenspraak. Gemeente en inwoners hebben belang bij goede samenspraak en voorspoedige communicatie. De VVD juicht samenspraak toe. Lees verder

 • VVD: snel einde aan parkeerproblemen Spazio

  31 januari − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de parkeerproblematiek bij de garage aan de Nederlandlaan. Bewoners van de torens bij het Spazio moeten op drukke winkeldagen vaak onnodig lang wachten op een parkeerplaats. De liberalen hopen dat het College snel zorgt voor een oplossing. Lees verder

 • VVD ziet uit naar onderzoek Holland Outlet Mall

  28 januari − Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken oer het collegevoorstel om onderzoek te doen naar de effecten van de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) te onderzoeken. De onderzoeken richten zich op de mogelijke gevolgen op het bestaande winkelaanbod, verkeersstromen, parkeren en stedenbouwkundige aspecten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten besluiten college en raad na de zomer of ze wel of niet verder gaan met dit project. Lees verder

 • Basistraining Gemeenteraad en WGP-traject‏

  25 januari − Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Basistraining Gemeenteraad, welke op 23 februari 2016 lokaal wordt georganiseerd. Lees verder

 • VVD Zoetermeer maakt met mobiliteitsplan werk van verkeersveiligheid

  21 januari − Afgelopen maandag stemde de VVD Zoetermeer in met het mobiliteitsplan voor de jaarschijf 2016. Het aangenomen plan voorziet in de aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties in onze stad. Zoetermeer wordt steeds verkeersveiliger, maar het kan altijd beter, meent de VVD Lees verder

 • Raad Zoetermeer deelt de zorgen van de VVD over windturbines

  © Radartv

  19 januari − Raad Zoetermeer deelt zorgen van de VVD over windturbines Lees verder