• VVD opent meldpunt klachten mobiel bereik Oosterheem

  24 juli − Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt geopend om de klachten te bundelen. De VVD wil alle klachten verzamelen en gaat het probleem aankaarten. Lees verder

 • Nieuwsbrief

  01 juni − Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de VVD Zoetermeer, registreer u dan per e-mail voor de maandelijkse nieuwsbrief. Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2014-2018

  19 maart − Download hier het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de VVD Zoetermeer. Lees verder

 • Tussenresultaten onderzoek HOM veelbelovend, VVD voorzichtig positief

  16 september − De eerste tussenresultaten van de onderzoeken voor de eventuele komst van een Factory Outlet Center in het Woonhart, zijn inmiddels bekend. De Holland Outlet Mall (HOM) zoals het nieuwe winkelcentrum zal gaan heten, kan een belangrijke impuls zijn voor de Zoetermeerse en de regionale economie. Op basis van de eerste tussentijdse onderzoeksuitkomsten is de VVD Zoetermeer voorzichtig enthousiast en positief. De komst van de HOM zorgt mogelijk voor miljoenen extra omzet in de stad, honderden banen in de regio en verminderde leegstand. Lees verder

 • VVD helpt telefonerend Oosterheem

  06 september − De VVD Zoetermeer heeft bij de grootste mobiele providers aandacht gevraagd voor het slechte bereik in Oosterheem. Uit onderzoek van de VVD blijkt dat het mobiele bereik in Oosterheem te wensen overlaat. Bovendien lijken de klachten van bewoners niet serieus te worden genomen bij de providers. Lees verder

 • VVD tevreden met langverwachte oplossing voor herrie RandstadRail in Oosterheem

  11 juli − Eindelijk is het dan zover, een definitieve oplossing voor de herrie van de RandstadRail in Oosterheem. Jarenlange overlast en ergernis is hiermee eindelijk ten einde. Na een proef met geluiddempende materialen gaat er deze maand gestart worden met het aanpakken van het probleem over de gehele lengte van dit veelbesproken deel van het traject. Lees verder

 • Veiligheid wel prioriteit voor VVD

  02 juli − Tijdens de begrotingsbehandelingen viel het de VVD op, hoe weinig aandacht door de gemeente wordt gegeven aan de verbetering van veiligheid in de stad. De VVD kwam dan ook met meerdere moties die door betrekkelijk weinig andere partijen worden gesteund. Uiteraard steunen de liberalen ook andere partijen die zich in willen zetten voor veiligheid, maar die voorstellen lijken in de praktijk te beperkt. De VVD is enige partij die echt geeft om de veiligheid van alle Zoetermeerders. Lees verder

 • Raad vindt duurzaamheid belangrijker dan veiligheid en economie

  29 juni − In tegenstelling tot de VVD lijkt de gemeenteraad van Zoetermeer duurzaamheid belangrijker te vinden dan veiigheid, economie en werkloosheid. Waar een motie voor meer aandacht voor duurzaamheid breed werd gesteund, stemde alleen VVD en Zó! voor een vergelijkbaar voorstel waarmee veiligheid en economie meer belicht zouden worden. Lees verder

 • VVD wil cameratoezicht bij sportcomplexen

  22 juni − De VVD Zoetermeer wil dat vanaf nu bij elke nieuwbouw of renovatie van sportcomplexen meteen cameratoezicht wordt geïnstalleerd. Vernielingen zorgen voor grote (financiële) problemen bij sportverenigingen. Tijdens het voorjaarsdebat gaf de VVD aan cameratoezicht in te willen zetten om deze vernielingen te voorkomen. Lees verder

 • VVD en D66 voor waterpret bij de Noord-Aa

  20 juni − D66 en VVD roepen het college op om werk te maken van een sport- en speelgelegenheid zoals een glijbaan, een aquapretpak of een andere waterattractie in de Noord-Aa. Lees verder

 • VVD zet in op veiligheid en onderwijs

  19 juni − De VVD vraagt dit jaar in het voorjaarsdebat speciaal aandacht voor veiligheid en onderwijs. In het debat zullen door de raad besluiten worden genomen over de richting van de begroting voor de komende jaren. Lees verder

 • De Zoetermeerse binnenstad vernieuwd

  16 juni − De Zoetermeerse binnenstad vernieuwd Lees verder

 • VVD-fractie voor kwaliteitsimpuls Noord Aa

  09 juni − Tijdens de commissievergadering op maandag 6 juni heeft de VVD-fractie zijn steun uitgesproken voor het landschapsplan Noord Aa. Met dit plan wordt richting gegeven aan de verbetering van de kwaliteit in het gebied. Lees verder

 • VVD Zoetermeer tegen provincie: ‘Schrap Balijbos als windturbine locatie’

  08 juni − De VVD Zoetermeer is tegen windturbines in het Balijbos. Iets waar het Zuid-Hollandse provinciebestuur serieus onderzoek naar wil doen. Daarom heeft raadslid Jan Willem Schotel vandaag ingesproken in de Provinciale Staten. Hij heeft vriendelijk maar dringend gevraagd af te zien van verder onderzoek naar een turbine op deze locatie. Lees verder

 • VVD ziet mogelijkheden voor meer hoger onderwijs in Zoetermeer

  07 juni − VVD ziet mogelijkheden voor meer hoger onderwijs in Zoetermeer Lees verder

 • VVD kiest voor terrassen op het Stadhuisplein

  07 juni − VVD-fractieleden (v.l.n.r.) Robbert Moree, Lisette Meijer en Duco Mülder maken zich hard voor evenementen op het achtergelegen Marktplein. De VVD wil met terrassen en evenementen een binnenstad met nog meer bruis en levendigheid. Volgens de liberalen dient het Marktplein als evenemententerrein en het Stadhuisplein als plek voor terrassen. Dankzij de VVD wordt de huidige voorrang voor evenementen op terrassen op het Stadhuisplein opgeheven. Lees verder

 • VVD: jongerenwoningen zijn een warm welkom voor het Stadshart

  02 juni − Afgelopen maandag heeft de VVD, samen met een meerderheid van de gemeenteraad, ingestemd met de bouw van jongerenwoningen nabij het Spazio. Maar niet zonder voorwaarden: er dient nog een omgevingsonderzoek naar windhinder, verkeer en parkeren te worden uitgevoerd. Voor de VVD waren deze voorwaarden heel belangrijk, maar nog steeds niet genoeg om tot bouwen over te gaan. De VVD ziet bouwen op deze locatie als een kans om meer uitstraling te geven aan deze belangrijkste entree van het Stadshart. Lees verder

 • VVD voor extra jongerenwoningen in Zoetermeer

  31 mei − De woningnood onder jongeren is hoog en jongeren zijn belangrijk voor onze stad. De VVD is dan ook voorstander van extra jongerenwoningen in Zoetermeer. De VVD was dan ook verheugd dat het college deze ambities heeft omgezet in een concreet voorstel, maar was niet tevreden over de Invulling van de procesgang rond het voorstel zelf. In de commissievergadering uitten de liberalen stevige kritiek op de samenspraak met de omwonenden, omdat veel Zoetermeerders zich niet gehoord voelden. Lees verder

 • VVD Zoetermeer stemt voor meer ondernemen in de binnenstad

  24 mei − Afgelopen maandag op dinsdag nacht werd in de gemeenteraad gestemd over de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De vraag of het aantal speelautomatenhallen in de stad mag worden uitgebreid leverde veel discussie op. Enkele partijen zijn principieel tegen gokken of vrezen voor eventueel negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving of schuldenproblematiek. De VVD respecteert de zorg van deze partijen. Lees verder

 • Opinie: Per 1 mei afgeschafte VAR wordt nu al node gemist

  03 mei − Opinie: Per 1 mei afgeschafte VAR wordt nu al node gemist Sinds 1 mei is een opdrachtgever van ZZP’ers en andere ondernemers weer volledig aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen. De VAR is afgeschaft en de DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ervoor in de plaats gekomen. De VAR is indertijd ingevoerd om de bureaucratische belemmeringen voor kleine zelfstandigen weg te nemen en te voorkomen dat opdrachtgevers (volledige) betaling van facturen uitstelde omdat ze zekerheid wilde hebben dat de belastingdienst en UWV niet achteraf alsnog (na)heffingen zouden opleggen. In sommige gevallen werd tot 60% ingehouden terwijl tenminste 30% het meeste voorkwam. Inmiddels zijn kleine ondernemers terug bij af, er dreigt weer onvolledige betaling of moeten zij minimaal 30% betalen aan tussenpersonen zoals payrollbedrijven. De fiscale regelgeving belemmert startups en creatieve bedrijven ook vaklui met een eigen bedrijf hebben er nu al veel last van. De hoop, dat het de facto belemmeren van ZZP arbeid cao-vaste dienstverbanden in ere zal herstellen lijkt de bovenhand te voeren. Het beeld ontstaat dat na het voor ondernemers mislukte nieuwe arbeidsrecht wederom stappen terug zijn gezet waar stappen vooruit nodig zijn om werkgelegenheid te behouden. Staatssecretaris Wiebes komt nu met een adviescommissie om de problemen te adresseren, het zal niet gaan meevallen naar ons idee. Lees verder