• Nieuwsbrief

  01 juni − Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de VVD Afdeling Zoetermeer, registreer u dan per e-mail voor de maandelijkse nieuwsbrief. Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2014-2018

  19 maart − Download hier het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de VVD Zoetermeer. Lees verder

 • VVD: snel einde aan parkeerproblemen Spazio

  31 januari − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de parkeerproblematiek bij de garage aan de Nederlandlaan. Bewoners van de torens bij het Spazio moeten op drukke winkeldagen vaak onnodig lang wachten op een parkeerplaats. De liberalen hopen dat het College snel zorgt voor een oplossing. Lees verder

 • VVD ziet uit naar onderzoek Holland Outlet Mall

  28 januari − Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken oer het collegevoorstel om onderzoek te doen naar de effecten van de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) te onderzoeken. De onderzoeken richten zich op de mogelijke gevolgen op het bestaande winkelaanbod, verkeersstromen, parkeren en stedenbouwkundige aspecten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten besluiten college en raad na de zomer of ze wel of niet verder gaan met dit project. Lees verder

 • Basistraining Gemeenteraad en WGP-traject‏

  25 januari − Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Basistraining Gemeenteraad, welke op 23 februari 2016 lokaal wordt georganiseerd. Lees verder

 • VVD Zoetermeer maakt met mobiliteitsplan werk van verkeersveiligheid

  21 januari − Afgelopen maandag stemde de VVD Zoetermeer in met het mobiliteitsplan voor de jaarschijf 2016. Het aangenomen plan voorziet in de aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties in onze stad. Zoetermeer wordt steeds verkeersveiliger, maar het kan altijd beter, meent de VVD Lees verder

 • Raad Zoetermeer deelt de zorgen van de VVD over windturbines

  © Radartv

  19 januari − Raad Zoetermeer deelt zorgen van de VVD over windturbines Lees verder

 • Opinie: Bedrijven in paniek over ZZP’ers

  15 januari − Het Financieel Dagblad alarmeert op 15 januari 2016 zijn lezers met een tweetal berichten over de risico’s om ZZP’ers in te schakelen. Critici waarschuwen voor het effect op de werkgelegenheid door de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties. De berichten in het FD volgen op eerdere berichten over de in de ogen van werkgevers mislukte herziening van het arbeidsrecht, de maar niet teruglopende werkeloosheid en stagnerende ontwikkeling van het (M)KB in Nederland. Wat is er aan de hand? Gaat dit over asociale ondernemers, werkgevers die niet “eerlijk loon voor eerlijk werk” willen betalen of is er echt een probleem in het (M)KB met wijze waarop arbeid is gereguleerd en lasten en kosten voor de werkgever. Liberaal en NOB belastingadviseur mr. W.P. Keulers geeft zijn visie: “ Er is sprake van overbodige wetgeving die schadelijk is voor de ontwikkeling van (M)KB ondernemingen waaronder startups. Het is vreemd dat ondernemers waaronder ZZP’ers fiscaal worden tegengewerkt, terwijl men van hen wel de lead bij innovatie en groei verwacht. VVD Tweede Kamerfractie, geef meer liberaal tegengas ook aan de eigen Staatssecretaris Wiebes. Mevrouw Kroes en Henk Kamp .. dit werkt innovators en startups tegen … werk aan de winkel! ” Lees verder

 • VVD: Tevreden met promotie WhatsApp Buurtpreventie

  12 januari − De gemeente Zoetermeer roept haar inwoners deel te nemen in zogenaamde WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Deze oproep doet de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de VVD Zoetermeer. In Zoetermeer bestaat de WhatsApp-buurtpreventie al enige tijd, maar dankzij het verzoek van de VVD wordt er vanaf nu daadwerkelijk ingezet op activering en uitbreiding van dit netwerk. Om Zoetermeerders attent te maken op het bestaan van deze vorm van buurtpreventie, zal er worden gestart met een promotiecampagne in de binnenstad. Lees verder

 • Sman verlaat de gemeenteraad en gaat op reis

  © Robbert Morée

  15 december − Afscheidsspeech Rianne Sman tijdens de raadsvergadering van 14 december 2015 Lees verder

 • VVD: … Grote windturbines langs de A12 bij het Balijbos?

  03 december − VVD: … Grote windturbines langs de A12 bij het Balijbos? Lees verder

 • Kort verslag: Discussieavond ICT en Innovatie in Zoetermeer, nieuwe contacten en mogelijkheden

  © Harm Meijer

  01 december − Dutch Innovation Factory in Zoetermeer Lees verder

 • Crisisopvang vluchtelingen in De Veur

  18 november − Vanavond om 20.00 uur werd bekend gemaakt dat het college heeft besloten om sporthal De Veur aan de Prismalaan aan te wijzen als tijdelijke crisisopvanglocatie voor asielzoekers. De druk op locaties voor vluchtelingenopvang is nog steeds zo hoog dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) direct gebruik heeft gemaakt van het aanbod. Lees verder

 • Asielzoekers in Zoetermeer

  18 november − De gemeenteraad van Zoetermeer heeft het voorstel van het College over opvang asielzoekers aangenomen. Dit betekent dat de gemeente onderzoek gaat doen naar locaties waar crisisopvang voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Crisisopvanglocaties zijn plekken waar asielzoekers 72 uur verblijven (eventueel uit te breiden tot 2 keer 72 uur). Deze opvang is momenteel hard nodig. Lees verder

 • VVD: Tevreden met toezeggingen web shops

  17 november − VVD Zoetermeer is blij te horen dat het college een positief advies heeft gegeven en de regelgeving gaat aanpassen. Zo word het makkelijker om zich te vestigen in een woning waar eerst het bestemmingsplan roet in het eten gooide. Ook word er onderzocht om een regelvrije zone in te stellen. Lees verder

 • VVD voor veiliger verkeer

  12 november − In Zoetermeer zal meer werk worden gemaakt van het aanpakken van onveilig verkeersgedrag. Dankzij een motie van de VVD Zoetermeer wordt er extra budget gereserveerd om onveilig verkeersgedrag harder tegen te gaan. Voor de liberalen is de aanpak van onveilige verkeerssituaties een topprioriteit. Lees verder

 • VVD zorgt voor WhatsApp promotie

  12 november − Voor de VVD moet veiligheid een zekerheid zijn in Zoetermeer. Veilig werken, veilig recreëren en zeker veilig wonen vallen alle onder deze zekerheden. Een VVD motie die het college de opdracht geeft om WhatsApp te promoten als middel om inbraken e.d. te voorkomen, is afgelopen maandag met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Lees verder

 • Rianne Sman verruilt zetel in de gemeenteraad voor een backpack

  26 oktober − Gemeenteraadslid Rianne Sman zal met ingang van 2016 haar werkzaamheden voor de VVD in Zoetermeer neerleggen. Zij heeft vanmorgen burgmeester Aptroot daarover geïnformeerd. Sman laat na 27 jaar Zoetermeer voorlopig achter zich om de rest van de wereld te kunnen ontdekken. Lees verder

 • Training: Introductie Gemeenteraad

  16 oktober − Training: Introductie Gemeenteraad Lees verder

 • VVD: Gerenoveerd winkelcentrum Rokkeveen voorbeeld voor De Leyens

  16 oktober − Afgelopen weekend werd het winkelcentrum Rokkeveen feestelijk heropend na een grondige vernieuwing. Wat de VVD betreft is het nu de beurt aan winkelcentrum De Leyens dat hard aan vernieuwing toe is. “Laat het winkelcentrum Rokkeveen een inspiratie zijn voor De Leyens.” zegt VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. Lees verder